onsdag 3 januari 2018

Bollaltebygget norr om Knäred i Halland 2009 och 2003

De första bilderna är från 2009.
Resten av bilderna är från 2003.