tisdag 23 oktober 2018

Hällristningarna i Flyhov 26 maj 2010

Utmed vägen mellan Kinne-Kleva och Husaby hittar man fantastiska omkring 3000 år gamla lämningar.


Hällarna med ristningarna.


Fortsätter vägen mot Husaby. Där finns det fler fina historiska sevärdheter.


Österplana - Kinne-Kleva på Kinnekulle 26 maj 2010


Vid Österplana kyrka.


 Ett stenbrott 200 m nordöst om Österplana kyrka.


Följer vägen mot Kinne-Kleva och Husaby.


Att vara ute på landet är som att färdas i ett museum.
Kinne-Kleva kyrka. Socknarna Kinne-Kleva och Sil hade tidigare varsin kyrka, båda uppförda under 1100-talet. Medeltidskyrkorna ersattes av en gemensam kyrka som uppfördes 1863-1870 efter ritningar av arkitekten Johan Fredrik Åbom. Kyrkan är byggd av sten och består av ett brett långhus med rakt avslutat kor i öster. Öster om koret finns en vidbyggd sakristia. Vid långhusets västra kortsida finns kyrktornet med vapenhus och huvudingång. Ytterväggarna är spritputsade och målade i ljusgult. Långhuset har ett sadeltak belagt med skiffer, medan sakristian har ett tälttak. Tornet har en karnisformad huv klädd med kopparplåt. Ovanpå huven finns en spånklädd tornspira som kröns med ett kopparkors.

Inventarier:

Dopfunten är medeltida och har minuskelinskrift.

En madonnaskulptur av björk från 1100-talet har under 1400-talet förändrats till Anna själv tredje. Höjd 80 cm. Figurerna är skurna var för sig.

En pietàskulptur av ek, där Maria håller den döde Jesus, är från 1500-talet. Höjd 109 cm.

Predikstolen i nyrokoko är tillverkad 1870.

Ovanför predikstolen hänger ett krucifix från 1695 som tidigare fanns i Kinne-Kleva gamla kyrka.

På altaret står ett krucifix från 1780 som tidigare fanns i Sils kyrka.


En gammal skola där elever gick på 1930-talet. Uppgifterna jag fick var lite tvetydiga och jag hoppas att det stämmer.


Andra sidan av skolan.Fortsätter vägen mot Husaby.


Österplana och ut på heden 26 maj 2010Vägen mellan Medelplana och Österplana på Kinnekulle.Vackert med blommor och stenar som troligen är från Kinnekulle. Det finns ju stenbrott där man bröt kalksten.Framme i Österplana.Inte så långt från Österplana kyrka stack jag ut på heden. Naturreservatet, som är Kinnekulles största, varierar i det flacka landskapet från torra alvarmarker med ett tunt jordlager, till fuktiga ängar och kärr. Alvarmarkerna på Kinnekulle är de enda på svenska fastlandet, de övriga finns på Öland och Gotland. Den sällsynta växten Kalknarv, växer bara på Gotland och här - i hela världen. Naturreservatet bildades 2008, och arealen är cirka 611 hektar. Naturvårdsförvaltare är Länsstyrelsen i Västra Götalands län, och reservatet ingår i EU:s nätverk av skyddade områden, Natura 2000. Kinnekulle vandringsled går genom de södra och centrala delarna av reservatet.


Här kom jag inte längre. Hittade inte huset jag mindes från en annan gång. Så det bär av tillbaka till Österplana.